KÖZÖS KÉPVISELET - TÁRSASHÁZKEZELÉS

Közös képviselet, társasházkezelői feladatok a Társasházi törvényben (jelenleg a 2003. évi CXXXIII. sz.) a Társasház Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak szerint.

 • A társasház felújítási, megtakarítási alapjainak kezelése
 • Az előző pénzügyi évről beszámoló elkészítése jogcímenkénti és tulajdonosonkénti kimutatásokkal
 • Következő évi költségvetés elkészítése, egyeztetése Számvizsgáló Bizottsággal
 • Közös költség kiértesítése és a befizetések folyamatos ellenőrzése
 • Fizetési fegyelem folyamatos figyelemmel kisérése, fizetési felszólítók rendszeres megküldése hátralékosok részére, de figyelemmel az Sz.M.Sz-ben meghatározottak szerint
 • Közgyűlések megszervezése és lebonyolítása (az évi rendes közgyűlés összehívásán felüli közgyűlések megtartása is díjmentes)
 • Folyamatos kapcsolattartás a Számvizsgáló Bizottsággal, valamint a tulajdonosokkal
 • Banki és közüzemi szolgáltatók felé történő átjelentések bonyolítása
 • Közgyűlésen, illetve Számvizsgáló Bizottsági egyeztetések során felvett jegyzőkönyvek vezetése
 • Eseti megbízás alapján peres ügyek vitelére jogi képviselet, külön jogtanácsi díjazás ellenében
 • Kerületi és Fővárosi pályázatok figyelemmel kisérése, a tulajdonosok minél nagyobb arányban történő tehermentesítése érdekében
 • Felújítási pályázatok előkészítése, beadása
 • Közös költség kintlévőségek behajtására jogi folyamatok megindítása
 • Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, hatályba léptetésének lebonyolítása
 • Társasházi biztosítás optimalizálása, valamint a társasház méretéhez képest legmegfelelőbb számlavezető intézet felkutatása